Pierwsze zmiany dla kierowców FTL

2020-08-21

20 sierpnia 2020 r. weszły w życie pierwsze zmiany przepisów, objęte Pakietem Mobilności.  

Dotyczą one czasu jazdy i odpoczynku kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu FTL.  
Co istotne, od 1 lipca 2026 r. przepisy poniższe wraz z obowiązkiem wyposażenia pojazdu w tachograf będą obejmowały również pojazdy o DMC do 3,5 tony (busy). 

Główne zmiany to:  
  • obowiązek powrotu kierowcy (kierowcy – nie pojazdu) do siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie. 
  • zakaz odbywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku oraz dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin (rekompensata za wcześniejsze tygodniowe okresy odpoczynku) w pojeździe.  

W pierwszym z powyższych przypadków przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest zorganizować pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do siedziby pracodawcy (baza danego kierowcy) lub do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni.  

Celem takiego powrotu jest umożliwienie kierowcy wykorzystania w domu regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (trwającego co najmniej 45 godzin) lub tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin, wykorzystywanego jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.   

Ponadto opisany powyżej obowiązek powrotu kierowcy powstanie w przypadku gdy kierowca wykorzysta dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.  

Ważnym obowiązkiem nałożonym przez rozporządzenie jest zobowiązanie pracodawcy do udokumentowania, w jaki sposób spełnia ten obowiązek. Sam przepis nie wskazuje jednak jak to robić. Każdy przewoźnik zobowiązany jest w tym zakresie do wypracowania własnych rozwiązań.  Oczywiście dokumentację przechowuje się w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych. 

W tym miejscy zwróćmy uwagę, iż nowe przepisy umożliwiają wykonywanie przez kierowców realizujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy, dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku pod rząd. Co równie ważne, dwa kolejne skrócone okresy odpoczynku kierowca musi rozpocząć poza państwem siedziby pracodawcy i swojego miejsca zamieszkania. Jak opisano wcześniej, po ich wykorzystaniu pracodawca zobowiązany jest tak organizować pracę kierowcy by  na kolejny regularny tygodniowy okres odpoczynku mógł wrócić do swojej bazy lub domu. W takim przypadku kierowcy przysługuje rekompensata za dwa poprzednie skrócenia, stanowiąca różnice pomiędzy odpoczynkiem regularnym a skróconym.  

 

Kolejną ważna kwestią jest zakaz odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku oraz dowolnego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin w pojeździe. Należy zaznaczyć, iż przepis ten odnosi się do odpoczynków trwających powyżej 45 godzin. Dlatego też nie znajdzie on zastosowania w przypadku skróconego okresu odpoczynku. Przepis nakazuje pracodawcy pokryć wszelkie koszty zakwaterowania. Wskazuje on również, iż nocleg powinien odbywać się w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną. Ponad wskazane powyżej zmiany rozporządzenie wprowadza kilka  rozwiązań w czasie pracy kierowcy, które można ocenić pozytywnie, należą do nich: 

  • możliwość wykorzystania przerwy trwającej 45 minut, a następującej po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny, w przypadku pracy w załodze kilkuosobowej w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.  
  • możliwość przedłużenia przez kierowcę dziennego oraz tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego i następuje w wyjątkowych okolicznościach: 
a) o maksymalnie jedna godzinę, w celu dotarcia do bazy lub domu aby wykorzystać tygodniowy okres wypoczynkutrwający minimum 24 godziny. 
b) o maksymalnie dwie godziny, w celu dotarcia do bazy lub domu aby wykorzystać regularny tygodniowy okres odpoczynku, przy czym przed skorzystaniem z odstępstwa pojawia się konieczność odebrania dodatkowej przerwy wynoszącej 30 minut.  


W takich przypadkach kierowca zobowiązany jest wskazać powody odstępstwa odręcznie zapisując je na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju. Pracodawca ma wówczas obowiązek zrekompensować okres wydłużenia jazdy równoważnym okresem odpoczynku, który zostanie wykorzystany jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. 

 

Jeżeli masz pytania w powyższych kwestiach, zawsze możesz na nas liczyć.  

Skontaktuj się z naszym Radcą Prawnym – Nikodemem Świdergałem:  


 

Poniżej załączamy do pobrania Rozporządzenie wraz z zaznaczonymi na żółto zmianami które weszły w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.


#StabilniMobilni pomożemy Wam przejść stabilnie przez te zmiany.  Najnowsze aktualności

2020-08-21

Pierwsze zmiany dla kierowców FTL

20 sierpnia 2020 r. weszły w życie pierwsze zmiany przepisów, objęte Pakietem Mobilności....
2020-08-07

#StabilniMobilni czyli Pakiet Mobilności  

Pod koniec sierpnia wchodzą w życie pierwsze zmiany w prawie UE, będące...