Skonto

Zależy Ci na szybszych przelewach? Już nie musisz się o to martwić. Proponujemy Ci przetestowanie SKONTA, czyli przyspieszonych płatności.

Pieniądze szybko znajdą się na Twoim koncie. Usługa adresowana jest zarówno do Przewoźników kontraktowych, jak i też tych współpracujących z DONE! Deliveries bez umowy. Możliwość dotyczy każdego bezszkodowego zlecenia wykonanego dla naszej firmy. Usługa jest dostępna po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i nie obejmuje reklamacji. Sprawdź poniżej, jak łatwo możesz wypróbować i używać Twojego SKONTA u nas.

Kiedy możemy ubiegać się o płatność poprzez SKONTO?

SKONTO można zastosować zawsze, jeśli usługa przebiegnie bezszkodowo i dostarczą Państwo komplet dokumentów transportowych wraz z fakturą na adresy e-mail: faktury@donedeliveries.com i pod@donedeliveries.com
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zlecenie przewozu wskazuje Oryginał CMR jako dokument wymagalny – termin płatności będzie naliczany od dnia doręczenia do firmy oryginału CMR oraz innych dokumentów towarzyszących pocztą tradycyjną.

Co zrobić, by z niego skorzystać?

Wystarczą dwa małe kroki, by pieniądze znalazły się na Państwa koncie w ciągu 7-miu dni.By skorzystać ze SKONTA DONE! Deliveries
, należy:

  • udzielić naszej firmie rabatu w wysokości 3,5%
  • wyraźnie oznaczyć, iż faktura zapłacona ma zostać za pomocą SKONTO

Jak oznaczyć SKONTO?

W przypadku poczty elektronicznej będzie to oczywiście TEMAT wiadomości zawierającej fakturę wraz z kompletem niezbędnych dokumentów
(poza fakturą jest to zazwyczaj dokument CMR), z kolei przy tradycyjnej poczcie WYRAŹNY NAPIS NA KOPERCIE.

 

Po co to robić?

Poprawne wyróżnienie pomoże naszej administracji w szybszej i sprawniejszej segregacji poczty, co za tym idzie, przyśpieszy cały proces z korzyścią dla Ciebie.
Faktury zidentyfikowane jako SKONTO od razu rejestrowane są w systemie i w ciągu maksymalnie 24 godzin przekazywane zostają do Działu Księgowości, który rozlicza je w pierwszej kolejności. 

  

Czy SKONTO zwalnia z dostarczenia oryginalnych dokumentów transportowych?

Nie. SKONTO przyśpiesza płatność, jednak nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginalnych dokumentów transportowych oraz CMR po rozładunku. Prosimy więc o przesłanie ich listownie w terminie do 14 dni po rozładunku, jeśli faktura nie dotarła do nas elektronicznie, to należy wysłać jej oryginał razem z dokumentami CMR.
Przypominamy, że jeżeli w zleceniu (w uwagach dodatkowych) jest wymagany oryginalny dokument CMR, to SKONTO można zastosować dopiero od chwili dostarczenia do firmy oryginałów dokumentów. 


O czym jeszcze powinieneś pamiętać?

Pamiętaj, że czas realizacji liczony jest od otrzymania przez nas dokumentów, nie daty ich wystawienia.
Zachęcamy więc do korzystania z elektronicznych dróg obiegu dokumentów, pozwalających nam niezwłocznie zająć się konkretną fakturą.Masz inne pytania? Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Renata Stawowy
Debt Collection Specialist 

r.stawowy@donedeliveries.com
+48 730 573 011


Możesz również skontaktować się z naszym Działem Księgowości, pisząc na skrzynkę: faktury@donedeliveries.com