Skonto 5,75%

Zależy Ci na szybkich przelewach za zrealizowany transport?
Skorzystaj z naszej opcji SKONTA i otrzymuj zapłatę w ciągu 7 dni od zakończenia zlecenia.

Do kogo skierowana jest oferta?


* Usługa adresowana jest zarówno do Przewoźników kontraktowych,
jak i współpracujących z nami na pojedynczych zleceniach.

*Możliwość dotyczy każdego bezszkodowego zlecenia wykonanego dla naszej firmy

*Usługa jest dostępna po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów transportowych
(na adres pod@donedeliveries.com) oraz faktury (na adres faktury@donedeliveries.com)

* W przypadku, gdy zlecenie przewozu wskazuje Oryginał CMR jako dokument wymagalny –
termin płatności będzie naliczany od dnia doręczenia do firmy oryginału CMR
oraz innych dokumentów towarzyszących pocztą tradycyjną.

Jak Skorzystać z opcji skonta?

By skorzystać ze SKONTA DONE! Deliveries wystarczy:

Udzielić naszej firmie rabatu 5,75%
Wyraźnie oznaczyć, że faktura ma zostać
zapłacona za pomocą SKONTO


(temat wiadomości e-mai lub wyraźny napis na kopercie)
Pamiętaj, że czas realizacji liczony jest od otrzymania przez nas
kompletu dokumentów, nie daty ich wystawienia.


W związku z tym zachęcamy do korzystania z elektronicznych dróg
obiegu dokumentów, pozwalających nam niezwłocznie zająć się konkretną fakturą.

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie. SKONTO przyśpiesza płatność, jednak nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginalnych dokumentów transportowych oraz CMR po rozładunku. Prosimy więc o przesłanie ich listownie w terminie do 14 dni po rozładunku, jeśli faktura nie dotarła do nas elektronicznie, to należy wysłać jej oryginał razem z dokumentami CMR. Przypominamy, że jeżeli w zleceniu (w uwagach dodatkowych) jest wymagany oryginalny dokument CMR, to SKONTO można zastosować dopiero od chwili dostarczenia do firmy oryginałów dokumentów.
W przypadku poczty elektronicznej będzie to TEMAT wiadomości zawierającej fakturę wraz z kompletem niezbędnych dokumentów transportowych. Przy tradycyjnej poczcie WYRAŹNY NAPIS NA KOPERCIE. Poprawne wyróżnienie pomoże naszej administracji w szybszej i sprawniejszej segregacji poczty, co za tym idzie, przyśpieszy cały proces z korzyścią dla Ciebie. Faktury zidentyfikowane jako SKONTO od razu rejestrowane są w systemie i w ciągu maksymalnie 24 godzin przekazywane zostają do Działu Księgowości, który rozlicza je w pierwszej kolejności.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!


Renata Stawowy
Lider Działu Skarbu - Treasury Leader 

r.stawowy@donedeliveries.com
+48 730 573 011


Możesz również skontaktować się z naszym
Działem Księgowości, pisząc na skrzynkę:

ksiegowosc@donedeliveries.com