Unia Europejska

Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez
opracowanie i wdrożenie do własnej działalności innowacji procesowej.

Rezultatem projektu będzie innowacyjna technologia – system
do kompleksowego zarządzania procesami transportowymi, spedycyjnymi i logistycznymi.


Dofinansowanie projektu w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy,
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,
typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz ze wdrożeniem.

Wartość projektu 3 436 738,00 zł
Dofinansowanie UE 1 692 382,50 zł